Gu thời trang của Gao Qian giờ đây so với thời điểm một năm về trước đã táo bạo, gợi cảm hơn nhiều. Chiến thắng cuộc thi Beautiful Buttocks Contest đã giúp cô nàng Gao Qian hoàn toàn đổi đời Gao Qian tới từ Thẩm Dương, Trung Quốc đã hoàn toàn đổi đời sau khi chiến thắng cuộc thi Những vòng […]